Welkom op onze genealogiesite

Op deze website brengen wij de genealogische geschiedenis van de familie Doornheijn, Doornhein en Doornheim , ofwel de stamboom van deze familie in beeld.

Het is een intensief project waar mijn overleden vader destijds aan begonnen is in 2001 en tevens een levend document. Ofwel het is niet af en er zal constant aan gewerkt worden.

Wij gaan hierbij uit van de officiële bronnen zoals deze op het internet en bij overheidsinstanties bekend zijn. Dit neemt niet weg dat wij uw hulp ook hard nodig hebben. Wij zijn altijd op zoek naar foto's, documenten, anekdotes, kaartjes et cetera van de personen die op deze website staan, dan wel behoren te staan.

Kunt en wilt u ons in dit project helpen dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze website.

Onze geschiedenis


De geschiedenis van de familienaam Doornheijn

De oorspronkelijke familienaam is Doornheijn. Deze naam vinden we al in 1600 in de omgeving van Dirksland meermalen terug. Al heel vroeg zien we ook verbasteringen naar Doornhein en Doornheim verschijnen. Tussen 1700 en 1800 komen de meeste andere verschrijvingen naar voren. In principe zoeken we nu naar drie (of meer) verschillende schrijfwijzen. De oorzaak van het ontstaan van al die verschillende namen is hoogstwaarschijnlijk dat onze voorouders in de 18de eeuw 'eenvoudige' mensen waren die niet konden lezen en schrijven. Hooguit konden zij alleen hun naam schrijven. Als deze mensen aangifte van een geboorte deden en daarbij hun naam noemden, kon die anders worden verstaan en opgeschreven. Controle was er niet, dus het resultaat was dat de kinderen van vader Doornheijn de naam Doornhein of een andere variant als Doornheim kregen. Na 1811, de invoering van de burgerlijke stand, kwamen verschrijvingen beduidend minder voor.

De gegevens gaan in rechte lijn terug tot ongeveer 1575. Daar zien we een Cornelis Doornheijn die een zoon had namelijk Abraham Cornelisz. Doornheijn met vijf kinderen. Vanuit deze kinderen loopt de lijn verder door met de 2 zoons Pieter Abrahamsz. Doornheijn‏‎ en Cornelis Abrahamsz. Doornheijn. Van de ouders van Cornelis Doornheijn zijn tot heden geen gegevens bekend of is geen koppeling te maken met bekende gegevens. Het zoeken naar deze koppelingen wordt voortgezet.

Over het algemeen kunnen we wel stellen dat de familie Doornheijn een zeer oude Hollandse familie is. Gezinnen van meer dan tien kinderen kwamen regelmatig voor. Dat was niet ongewoon in de periode 1700-1900. Als je ook kijkt naar de leeftijden, kun je stellen dat er behoorlijk hoge leeftijden werden gehaald. Helaas zien we ook dat er met name in de 19de eeuw veel kindersterfte voor kwam. Er zijn gezinnen waarin van de tien kinderen er slechts twee volwassen werden.

Voor wat betreft de woonplaatsen van de voorouders het volgende. Als we er van uit gaan dat de plaats Dirksland (1229) eigenlijk de bakermat is van de familie, zien we van daar uit een lijn in noordelijke richting gaan. In de buurt van Middelharnis (1465), Sommelsdijk (1573) en Herkingen (1760) zien we van daaruit nog enkelen verder noordelijke en oostelijke richting gaan als Rotterdam, Leiden, Den Haag, Hazerswoude, Breda, Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel, Amsterdam en zij verdienden over het algemeen de kost als landarbeider, schipper en dergelijke.

Meer

 

Maak kennis met onze familie

Onze pagina's

Hier vind U links naar uw geschiedenispagina's, personenpagina's, gezochte informatie of favoriete bronnen.

Ontdek onze familie

Maria de Visser

Maria is een dochter van Johannes de Visser en Cornelia Wilhelmina Vos.

Jacob Doornheim

Jacob Doornheim was agent bij de bereden politie te Breda rond 1913.

Willemina Doornheim

Willemina is een dochter van Cornelis Doornhein en Cornelia Aupperlee.

Norbartus Doornhein

Norbertus is een zoon van Cornelis Doornhein en Maria Vellekoop.


Waar komen achternamen vandaan?

Tot het jaar 1100 hadden mensen alleen voornamen. Toen de handel ontstond, moesten bazen hun knechten gaan uitbetalen. Omdat velen dezelfde voornaam hadden, was het voor de baas erg verwarrend om de juiste persoon te betalen.


Jan van Jan
In kleine gemeenschappen was het normaal om als meisje de naam van je moeder te krijgen en als jongen de naam van je vader. Om een verschil tussen hem en jou aan te geven heette je dan bijvoorbeeld Jan van Jan, dus zoon van Jan, Jans zoon, Jansz. (het latere Jansen). Daar waar meer mensen bij elkaar wonen is het handig om iets aan Jan toe te voegen. Er zijn immers meer mannen die Jan heten.


Napoleon
In het begin van de 19e eeuw verplichtte Napoleon iedereen om een achternaam te dragen. Als je er nog geen had, werd er een achternaam voor je verzonnen. Die verzonnen achternamen sloegen op je beroep, je woonplaats, je karakter of op je uiterlijk. Zo kon je zien wat hun beroep was (de Smid, Bakker, Wever) of waar ze vandaan kwamen. Dat kon een boerderij zijn, een dorp, streek of stad (Van Aken, Van Geel). Soms werden ook kenmerkende eigenschappen gebruikt (Jan de Kale, Wim de Kromme). Of je moest zelf snel een achternaam verzinnen. Sommige mensen verzonnen een grappige of vieze naam (zoals Naaktgeboren), waar hun achterachterkleinkinderen nu nog steeds last van hebben!


Top 100 achternamen

U kunt hier op een achternaam klikken om direct bij de gezochte families te komen.
Snelle links

Contact ons

Contact ons
Onze achternamen
Onze verhalen (niet actief)

Bericht van de Webmaster

PRIVACY

Personen geboren na 1921 waarvan niet bekend is of ze voor 2012 zijn overleden, worden alleen getoond indien hiervoor toestemming is gegeven. Mocht uw naam toch onterecht getoond worden laat me dit dan a.u.b. weten, zodat ik dit kan corrigeren.

Tevens behouden wij op elk moment het recht om nieuwe aanmelding wel of niet goed te keuren.